Slovenské výrobné družstvo úspešné aj v 21. storočí? Áno, je ním Javorina.

Slovenské výrobné družstvo úspešné aj v 21. storočí? Áno, je ním Javorina.

Mária Pospíšilová

Založenie pôvodne rezbárskeho družstva s názvom Javorina sa datuje do roku 1947. Javorina bola jedným z prvých družstiev založených a podporovaných ÚĽUV-om. Od výroby hračiek, upomienkových predmetov aj doplnkov do domácnosti a postupne so službou zariaďovania interiérov, pribudli do jeho sortimentu aj opakované stolárske výrobky, rustikálny nábytok na zákazku a iné výrobky s umelecko-remeselným charakterom, o ktoré bol záujem. Družstvo nadväzovalo nové kontakty so súkromnými predajňami nábytku i štátnym obchodom, prvú vlastnú predajňu otvorilo v Poprade. Úspešne sa prenieslo aj cez transformáciu družstevníctva začiatkom 90. rokov 20. storočia a začalo hľadať možnosť uplatnenia sa na zahraničných trhoch. Podarilo sa to, keď za svojho člena prijalo holandskú spoločnosť. Nový predseda Leo Čellár začal postupne a citlivo formovať novú identitu spoločnosti a po vyše sedemdesiatich rokoch, z ktorých mnohé boli ťažké, je dnes výrobné družstvo Javorina silnou značkou na trhu s nábytkom aj v rámci Európy.

ÚĽUV