Noví majstri: Verný odkazu predkov

Noví majstri: Verný odkazu predkov

Mária Mizeráková

Osemdesiattriročný Florián Šavrtka pochádza z prastarej liptovskorevúckej pastierskej rodiny. Školu navštevoval iba počas zimných mesiacov. Na holiach prežil mladosť i celý svoj aktívny vek. Už ako malé dieťa pomáhal otcovi a chlapom z rodiny s prácami na salaši. Popri pastierstve sa všetci muži v jeho rodine venovali hre na fujare a na vlastnoručne vyrobenej šesťdierkovej pastierskej píšťale. Aj on sám je vynikajúcim interpretom hry na tieto hranové dychové hudobné nástroje, so starobylými postupmi hry, ktoré podporuje aj jeho osobná skúsenosť s obsahom vyspievaným v piesňach. A popri týchto znalostiach sa v rodine priučil aj tajom výroby lubových košov. Veď koše Šavrtkovcov boli svojho času široko-ďaleko známe svojou kvalitou. Florián Šavrtka dodnes vyrába viacero typov košov – na zber húb, na nosenie polien ku kozubu, ošatky, ale aj také, ktoré možno niesť na chrbte. Okrem toho má v portfóliu tácky, menšie košíčky, lustre, ba dokonca i kŕmidlá pre vtáčiky. Titul majster ľudovej umeleckej výroby získal v roku 2020 za tradičný spôsob výroby lubov a lubových košov.

ÚĽUV