O truhliciach

O truhliciach

Jasna Gaburová

Truhly patria do skupiny odkladacieho nábytku. Okrem odevu a textilu slúžili aj na uskladnenie obilia či potravín. Najstarším typom zachovaným na území Slovenska je dlabaná truhla zhotovená z kmeňa stromu, tzv. kadlub. Doklady o nej pochádzajú zo 14. storočia. Ďalším archaickým typom sú žliabkovou tesárskou technikou vyrobené prenosné zásobnice na obilie z tvrdého dreva so stĺpikovou rámovou konštrukciou, označované termínom súsek. Uskladnenie obilia v súsekoch bolo rozšírené v celej karpatskej oblasti. Vo väčšej miere sa u nás začínajú objavovať v 16. a 17. storočí. Využívali sa i na úschovu šatstva. Súseky na obilie boli umiestnené v sýpkach, súsekovité truhly na šatstvo v izbách. V 18. a 19. storočí ich z oblasti Gemera vyvážali na Dolnú zem. V 18. storočí sa v roľníckom prostredí začínajú objavovať stolárske truhlice a neskôr aj skrine, preto sa súsekové truhly využívali aj na uskladnenie obilia. Novším typom sú stolárske truhlice, známe v Európe už v stredoveku.

ÚĽUV