Spomienka na Štanciho

Spomienka na Štanciho

Martin Mešša

Konštantín Lukáč-Jacko (1939 – 1994), rodák z Jarovníc neďaleko Sabinova, okrem rokov základnej vojenskej služby prežil v tejto dedine celý svoj život. Práci s drevom sa priučil tak ako väčšina gazdovských chlapcov – od otca. Najprv len pozorovaním, neskôr pomáhal tu a tam opraviť náradie, inokedy doplniť niečo na voz. Neskôr sa naučil vyrábať debnárske i dlabané nádoby, formy na oštiepky i pastiersky riad. Keď sa tejto robote priúčal, netušil, ako veľmi drevo ovplyvní jeho život a že sa mu stane hlavným pracovným materiálom. Tematický okruh jeho tvorby i spôsoby umeleckého vyjadrenia boli široké. Konštantín Lukáč-Jacko, či Štanci, ako ho volali priatelia, si vypracoval svoj rezbársky rukopis, vlastnú polohu výtvarnej štylizácie, ktorú nachádzame na väčšine jeho prác. V ÚĽUV-e bol známy precíznou debnárskou robotou, za ktorú bol v roku 1991 ocenený titulom majster ľudovej umeleckej výroby.

ÚĽUV