Tri je viac

Tri je viac

Viera Kleinová

Subtílna, arytmicky budovaná zbierka dreva v Slovenskej národnej galérii je postavená na troch osobnostiach. Vyznačujú ju diela Václava Kautmana (1922 – 1981), Viktora Holešťáka-Holubára (1926 – 1989) a Stanislava Koreňa (1935), ktorých tvorbu do národnej galérie začiatkom 60. rokov 20. storočia uviedol iniciátor a prvý kurátor zbierok úžitkového umenia a dizajnu Igor Didov (1930 – 2002). Zastupovali novú, rekonštruovanú tvár slovenského úžitkového umenia a dizajnu, do galerijnej štruktúry prenesenú hlavne v polohe unikátov a limitovaných edícií, podobne ako v ostatných sledovaných priestorových odboroch (keramika, textil, sklo, kov). V dreve boli práve a skoro výlučne Kautman, Koreň i Holešťák-Holubár progresívnymi a dlhodobo fungujúcimi autoritami, identifikovanými cez pôsobenie v Ústredí ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV), Ústredí umeleckých remesiel (ÚUR) a v umeleckopriemyselnej sekcii Zväzu slovenských výtvarných umelcov (ZSVU).

ÚĽUV