Výskum výroby foriem na syr

Výskum výroby foriem na syr

Libuša Jaďuďová

V dokumentačnom fonde Múzea ľudovej umeleckej výroby (MĽUV) nájdeme medzi výskumnými správami spojenými s výrobou z dreva aj správu Výroba foriem na syr (oštiepky). V roku 1975 ju napísala Zuzana Pekarovičová a informuje v nej o výrobe, tvaroch, dekoratívnej výzdobe foriem na oštiepky a pracovných nástrojoch na to potrebných. Popri štúdiu odbornej literatúry a hmotných predmetov v depozitároch slovenských múzeí prináša v správe predovšetkým výsledky vlastného terénneho výskumu z okolia Banskej Bystrice (Selce, Baláže, Priechod), Zvolena (Zvolenská Slatina) a Dolného Kubína (Zázrivá, Veličná).

ÚĽUV