Bytový textil a ÚĽUV I. časť

Bytový textil a ÚĽUV I. časť

Mária Mizeráková

K neodmysliteľnému sortimentu výrobkov predajní Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) patria textílie vyrobené s cieľom použitia v interiéri ako dekoračné či vkusné úžitkové predmety. Námety vychádzajú jednak zo súboru bytových textílií súvisiacich so spaním, stolovaním, s pokrytím podlahy i ďalších textílií hospodárskeho a osobného charakteru v rurálnom prostredí, ale aj z bytových textílií mestského prostredia. Viažu sa na obdobie druhej polovice 19. storočia, ale najmä na prvú polovicu 20. storočia. Pracovníci ÚĽUV-u sa inšpirovali širokou škálou textílií pochádzajúcich z mestského prostredia, v tradičnom prostredí zas našli nespočetné množstvo vzorov a výrobných techník.

ÚĽUV