Nové prezentačné koncepcie a vízie Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV-u)

Nové prezentačné koncepcie a vízie Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV-u)

Mária Hriešik Nepšinská, Tomáš Mikolaj

Súčasným trendom výstavníctva nielen v oblasti umeleckoremeselnej tvorby je prezentácia diel z pohľadu kontextuálneho uchopenia témy, napríklad formou hľadania prienikov histórie a súčasnosti. Jednou z metód tohto prístupu je rovnocenná prezentácia zbierkových muzeálnych artefaktov spolu s dielami moderného i súčasného dizajnu, ktoré vychádzajú zo znalostí tradičných materiálov alebo technológií, prípadne prichádzajú s inovatívnymi riešeniami. Ambíciou nového konceptu výstav je upriamiť pozornosť diváka na konkrétny materiál a ukázať ho komplexne v celej škále výrazových možností.

ÚĽUV