Tradícia v dizajne – Súčasný odev so všitou tradíciou

Tradícia v dizajne – Súčasný odev so všitou tradíciou

Ľubica Poncik

S cieľom podnietiť tvorbu mladých odevných dizajnérov inšpirovanú tradičným remeslom, ktoré je súčasťou európskej kultúry, ÚĽUV v roku 2021 realizoval prvú etapu projektu Tradícia v dizajne. ÚĽUV oslovil päť mladých, no zároveň už etablovaných odevných dizajnérov, ktorí vo svojej tvorbe radi vychádzajú z domácich tradícií. Výstupom prvej etapy projektu je ucelená kolekcia autorských modelov piatich dizajnérov inšpirovaných tradičným remeslom. Každý autor má rozpoznateľný a originálny rukopis, ktorý určuje jeho tvorbu, no vystavené odevy a odevné doplnky spája inovatívna väzba na tradičné remeslo, tradičné technológie i motívy. Dizajnéri oživili tradičné remeslá, ako je plisovanie, tkáčstvo, pletiarstvo, makramé, výšivkárstvo či modrotlač. Na projekte spolupracovali Marcel Holubec W., Martin Hrča, Mišena Juhász, Ľubica Poncik a Henrieta Tholt.

ÚĽUV