V krajine remesiel 2021

V krajine remesiel 2021

Milena Holánová

Krajina remesiel otvorila svoje brány všetkým tvorivým a remeselne zručným deťom a mládeži už po ôsmykrát. Pedagogickým pracovníkom a výtvarníkom poskytla priestor spájať žiakov, remeslo a umenie do jedného celku. Cieľom súťaže je vzbudiť záujem detí a mládeže o tradičné ľudové remeslá, posilniť u nich vedomie kultúrnej identity a podporovať ich vo výtvarnej kreativite a manuálnej zručnosti. Uplynulý ročník súťaže bol iný v tom, že nám v časoch nedobrovoľnej izolácie dal možnosť uniknúť do krajiny fantázie, pokoja a radosti, do sveta, kde vládnu farby, kde tvar určuje priestor, kde rozvoniavajú prírodné materiály a kde nepoznáme slovo zákaz alebo obmedzenie. Jediné, čo nám V krajine remesiel určuje hranice, sú súťažné témy a vekové kategórie. Inak je to priestor, ktorý prijíma každého a poskytuje možnosť tvorivo sa vyjadriť.

ÚĽUV