Každý začiatok je ťažký

Každý začiatok je ťažký

Ján Zeman

Toto staré a pravdivé porekadlo je osvedčené životom. Vo vedomí skutočných nadšencov je však len výzvou a cieľom všetkého úsilia. Keď koncom februára prišiel za mnou Tomáš Mikolaj z ÚĽUV-u, či by som sa zúčastnil na porade vo Vrbovciach (okres Myjava) k zámeru vysadenia obecného prútnika – vŕbovej plantáže, bol som prekvapený. Viac zo zvedavosti ako zo záujmu som tam prišiel so svojimi priateľmi, žiakmi môjho košikárskeho kurzu Petrom Beňom a Štefan Oslejom. Na pozemku vedľa futbalového ihriska sme sa stretli s vrboveckým košikárom Miroslavom Marečkom, ktorý myšlienku založenia prútnika vlani inicioval, a so starostom obce Dušanom Eliášom.

ÚĽUV