Kyjatické inšpirácie

Kyjatické inšpirácie

Kristína Hedvigiová

Výstave Kyjatické inšpirácie Dizajn štúdiu ÚĽUV predchádzalo sympózium s rovnakým názvom. V roku 2022 sa ho zúčastnili dizajnéri a majstri ľudovej umeleckej výroby s cieľom vytvoriť nové prototypy kyjatickej hračky. Výstava je prierezom vývoja tohto jedinečného prvku našej tradičnej kultúry – od zbierkových predmetov z múzeí, ktoré pochádzajú od prvých majstrov priamo z Kyjatíc, až po najaktuálnejšiu tvorbu študentov škôl umeleckého priemyslu a dizajnérov.

ÚĽUV