Kyjatické inšpirácie

Kyjatické inšpirácie
Termín
pondelok – piatok, 05.04.2023 - 04.06.2023, 13.00 – 18.00 hod.
Miesto
Dizajn štúdio ÚĽUV
Adresa
Dobrovičova 13, Bratislava
Zobraziť na mape
Vstup
zdarma

Drevené výrobky z obce Kyjatice najvýraznejšie reprezentuje kyjatická hračka, hoci jej obyvatelia už na počiatku 19. storočia vyrábali z bukového dreva predovšetkým nábytok a hračka bola len doplnkovým sortimentom. Obe sú vizuálne charakteristické rytým geometrickým a lineárnym dekórom. Z neho do popredia vystupuje slnečná rozeta, ktorá má v slovenskej kultúre okrem grafickej príťažlivosti aj symbolický charakter. Výstava si dáva za cieľ ukázať tvorbu inšpirovanú kyjatickým fenoménom ako živú súčasť našej výtvarnej kultúry. Zároveň je odborným príspevkom k zápisu kyjatickej hračky do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Tvoria ju exponáty z múzeí i od súčasných výrobcov, ale aj práce študentov ŠUP Bratislava a Ružomberok a známych slovenských dizajnérov, ktoré vznikli v ostatnom roku.

Názov výstavy: Kyjatické inšpirácie
Miesto: Dizajn štúdio ÚĽUV, Dobrovičova 13, Bratislava
Otvorené: pondelok až piatok od 13.00 do 18.00 hod.
Diskusia o kyjatických inšpiráciách: 4. 4. 2023 od 15.00 hod. – zamyslenie sa nad kyjatickým fenoménom a potenciálom jeho rozvoja cez diela minulých i súčasných majstrov výrobcov a dizajnérov
Vernisáž výstavy: 4. 4. 2023 o 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 5. 4. – 4. 6. 2023
Kurátori výstavy: Kristína Hedvigiová, Tomáš Mikolaj

Práve cez dekór a tvarové variácie výrobkov možno sledovať vývoj prvku v čase. Počas viac ako dvoch storočí zažil vzostupy i pády. Prvý väčší pokles zaznamenala výroba nábytku a hračiek v Kyjaticiach po rozpade Rakúsko-Uhorska, keď bol export lokálnych výrobkov sťažený a výroba sa v dôsledku tejto situácie nejavila ako rentabilná.

Keďže trend sa týkal viacerých oblastí tradičnej výroby na Slovensku, bol v polovici 20. rokov 20. storočia zriadený Štátny ústav pre zveľaďovanie živností. Výtvarník Bohumil Šippich, tajomník ústavu, zorganizoval na pomedzí rokov 1926 a 1927 a potom v roku 1934 pre obyvateľov Kyjatíc kurzy výroby kyjatickej hračky. Navrhol jej nové, konštrukčne zjednodušené a farebne výraznejšie predlohy. Rozmach výroby sa opäť zastavil v roku 1935 po Šippichovej smrti. Dnes je jeho zbierka uložená v depozite SNM – Etnografického múzea v Martine.

Na kyjatickú hračku výraznejšie upozornil až Anton Oboňa z Lazian v roku 1969. Ako profesionálny reštaurátor, pracujúci v Bojnickom zámku, bol presvedčený o dôležitosti zachovania odkazu minulosti. To ho viedlo k dodržiavaniu tradičných predlôh ešte z čias spred výtvarného zásahu B. Šippicha, pričom varioval jedine ornamenty. Na prelome 70. – 80. rokov vytvoril pre Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote kolekciu kyjatických hračiek rezbár Ján Ulický. V tom čase zrealizovala tematický terénny výskum dlhoročná riaditeľka tohto múzea Oľga Bodorová a do depozitu múzea pribudli viaceré hodnotné artefakty.

V roku 1990 sa výrobe kyjatickej hračky začal venovať aj Rudolf Stehlík z Veľkých Teriakoviec neďaleko Kyjatíc. Inšpiráciu našiel v zbierke Jána Beňa, absolventa Šippichovho kurzu z roku 1934, ktorého zažil ešte osobne. Popri samotnej výrobe sa venoval aj propagácii kyjatickej hračky a snažil sa o vytvorenie dielne zamestnávajúcej výrobcov. Za života sa mu však túto ideu nepodarilo zrealizovať. Jeho výtvarný výraz, podobne ako v prípade iného originálneho tvorcu hračiek Karola Strnišťa zo Smižian, usmerňovala svojimi návrhmi aj výtvarníčka ÚĽUV-u Janka Menkynová.

Na odkaz predchodcov v súčasnosti nadväzuje trojica tvorcov. Špecifická je práca majsterky ľudovej umeleckej výroby Jany Majerskej z Novej Bane-Bukoviny, ktorá kyjatický motív aplikuje aj na iné ako doskové drevo a na rytie nepoužíva kružidlo. Martin Šalgo z Krnej vytvára hračky inšpirované kyjatickými vzormi pod značkou Lopki. Najvýraznejšie do dialógu na tomto poli prispieva majster ľudovej umeleckej výroby Ladislav Hedvigi z Rimavských Zalužian, ktorého zámerom je vdýchnuť tomuto prvku život nielen cez výrobu. Priamo v Kyjaticiach rekonštruuje takmer dvestoročnú budovu niekdajšej školy, ktorá bude po dokončení slúžiť ako jej výrobné i propagačné centrum. Vďaka jeho úsiliu má kyjatická hračka od roku 2019 chránené označenie pôvodu a od roku 2022 v spolupráci s ÚĽUV-om aj úspešný zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. V tom istom roku zorganizoval L. Hedvigi sympózium Kyjatické inšpirácie za účasti dizajnérov i výrobcov Michala Hanulu, Petra Heribana, Dominiky Mačákovej, Jany Majerskej a Tibora Uhrína. Vzišli z neho originálne výtvarné návrhy kyjatickej hračky a medzi tvorcami sa rozšírila znalosť o technológii výroby. V školskom roku 2022/2023 sa do tvorby zapojili cez svojich učiteľov Michala Hanulu a Martina Hartiníka aj študenti škôl umeleckého priemyslu v Ružomberku a Bratislave.

Galéria podujatia

Ďalšie podujatia

Prázdniny s remeslom
Iné novinky
Prázdniny s remeslom
RCR ÚĽUV
11.04.2024 - 23.08.2024
Ľanové kreácie
Podujatia
Ľanové kreácie
Kokava nad Rimavicou
14.06.2024 - 16.06.2024
KERAMIKA – predajná výstava diel majstra ĽUV Františka Hubeka
Výstavy
KERAMIKA – predajná výstava diel majstra ĽUV Františka Hubeka
Galéria a predajňa ÚĽUV Tatranská Lomnica
27.04.2024 - 26.06.2024
Ľanovo nanovo
Výstavy
Ľanovo nanovo
RCR ÚĽUV Košice
18.05.2024 - 28.06.2024
ÚĽUV