Murano – ostrov sklárov

Murano – ostrov sklárov

Dominika Mačáková

Hoci podujatie Homo Faber, konajúce sa v benátskej metropole v roku 2022, sme predstavili už v predošlom čísle časopisu RUD, téma súčasných pohľadov na remeslo ostala nevyčerpaná. Ostrov Murano, neďaleko Benátok, je preslávený sklárskym remeslom, ktoré vám v nasledujúcich riadkoch priblížime. Benátske sklárske umenie sa zrodilo z hlbokých prepojení so Sýriou a Egyptom. Prví benátski sklári napodobňovali ich tvorbu a dovážali niektoré suroviny na výrobu z tejto oblasti. V Benátkach smeli fúkať iba tamojší sklári – z dôvodu ochrany jedinečného technologického postupu pred konkurenciou. V roku 1268 bol založený prvý benátsky sklársky cech a o pár rokov neskôr vznikla dohoda o právach a povinnostiach jeho členov, ktorej súčasťou bol aj zákaz dovážať sklo z cudziny. V roku 1292 vykázali Benátky, z dôvodu nebezpečenstva požiaru, všetky sklárske pece na ostrov Murano, nachádzajúci sa v benátskej lagúne – iba dva kilometre severne od metropoly. V 14. storočí bola už výroba v tejto oblasti celkom rozvinutá. Aj napriek všetkým opatreniam sklárne postupne vznikali po celom Taliansku. Vznikali napríklad vo Florencii, Neapole, na Sicílii alebo v Janove, no nikdy nedosiahli takú slávu ako tie muránske.

ÚĽUV