Ľan, konopa a žihľava – textilné suroviny s tradíciou

Ľan, konopa a žihľava – textilné suroviny s tradíciou

Juraj Zajonc

Produkcia textilu ako súčasť tradičného spôsobu života obyvateľov územia dnešného Slovenska vychádzala do polovice 20. storočia predovšetkým zo surovín, ktoré bolo možné získať na tomto území. Vláknodarnými rastlinami tu boli ľan a konopa. Každá z nich síce vstúpila do textilnej kultúry obyvateľov Slovenska v odlišnom čase, no ich význam v nej možno najlepšie pochopiť súbežným sledovaním ich histórie. Rastlinnou textilnou surovinou bola aj žihľava, o ktorej však máme na Slovensku málo údajov.

ÚĽUV