Recyklácia v tradičnej ľudovej kultúre

Recyklácia v tradičnej ľudovej kultúre

Juraj Janto

Okrem zaužívaného pohľadu na tradičnú kultúru, v ktorej sa zameriavame na opis a analýzu jednotlivých oblastí a prejavov niekdajšieho života ľudí v rôznych lokalitách, môžeme na minulosť pozerať aj prostredníctvom nových tém a perspektív. Ponúkajú priestor na ďalšie výskumy a interpretácie ľudovej kultúry, o ktorej sme v etnológii (ako by sa mohlo zdať) už všetko podstatné povedali. V doterajšom bádaní boli tieto témy stále prítomné, ale nikdy sa im nevenovala dostatočná pozornosť, aby sa stali samostatným výskumným problémom. Až aktuálne výzvy zameriavajú na ne náš záujem. Environmentálna problematika, ktorá rezonuje vo verejnom priestore, obracia našu pozornosť napríklad na vodu a na vzťah ľudí k nej cez osvojené sociokultúrne skúsenosti. Ďalšou témou je zužitkovávanie opotrebovaných materiálov a predmetov, čo je aj obsahom môjho príspevku.

ÚĽUV