Splnený sen Jozefa Hrma

Splnený sen Jozefa Hrma

Zora Valentová

Je vždy zaujímavé pri stretnutí so súčasníkom, ktorý sa venuje remeslu, sledovať podnety, ktoré ho priviedli k tvorivej činnosti tohto druhu. Otec Jozefa Hrma z Kremnice bol bača, preto ako dieťa strávil veľa času v pastierskom prostredí. Súčasťou tohto spôsobu života bola aj výroba dreveného riadu. Jozef Hrmo sa vyučil za frézara. Až v dospelosti si opäť začal pripomínať, čo videl v detstve. Jeho túžbou bolo svoje pôvodné povolanie zameniť za iné živobytie – dokázať sa existenčne zabezpečiť vlastnou výrobou z dreva. Tento sen zrealizoval v roku 1991. Pracuje doma, je samostatný, výrobky predáva v rozličných predajniach s ľudovoumeleckými výrobkami vo viacerých mestách na Slovensku.

ÚĽUV