Košikárske dni vo Dvore remesiel

Košikárske dni vo Dvore remesiel

Martin Mešša

Odpoveď na otázku, či máme košikárske výrobky považovať za ľudové umenie, alebo remeslo, hľadali koncom mája tohto roku účastníci Košikárskych dní vo Dvore remesiel v Bratislave. Pletenie z prírodných pletív bolo témou nielen priamej prezentácie práce a výrobkov z vŕbového prútia, lubov, šúpolia a slamy, ale i témou odbornej konferencie. Počas troch dní trvania podujatia vznikli pod rukami skúsených výrobcov zdanlivo jednoduché, ale i zložitejšie výrobky. Podujatie bolo usmernené jednak na vzájomné poznanie sa košikárov, zoznámenie sa s produkciou a inými materiálmi, jednak na bezprostredné stretnutia s návštevníkmi Ústredia ľudovej umeleckej výroby.

ÚĽUV