Drôtený šperk

Drôtený šperk

Redakcia

Kurz Školy remesiel ÚĽUV v Bratislave zameraný na drôtený šperk pozostáva z troch častí. Prvé dve sú pre začiatočníkov, tretia časť je nadstavbová, určená pre absolventov prvých dvoch častí. V roku 2005 sa táto časť kurzu uskutočnila prvý raz. Viedla ho mladá šperkárka Hany Kašičková, absolventka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Cieľom kurzu boli výrobky podľa vlastných autorských návrhov frekventantov, ktorí pracovali len podľa zadaných tém – náramok ako tanec, mesto ako prívesok, náušnice ako cirkus. Zobrazené šperky sú výsledkom práce absolventov kurzu.

ÚĽUV