Výroba z drôtu

Výroba z drôtu

Oľga Pipíšová

Škola remesiel ÚĽUV v Bratislave organizuje záujmové vzdelávanie pre širokú verejnosť od roku 1999. V roku 2004 získal ÚĽUV na vybraté kurzy akreditáciu Ministerstva školstva SR. Prvými absolventmi kurzov s udelenou akreditáciou sú drotári. Prvá časť je určená pre začiatočníkov, ktorí sa zoznamujú s drotárstvom od základu. Nadväzujúca druhá časť kurzu sa zameriava na konštrukčné riešenia a výtvarný prejav každého účastníka osobitne. Všetky zobrazené diela vznikli pod vedením lektora Ladislava Jurovatého ml.

ÚĽUV