Výroba z dreva na Podpoľaní

Výroba z dreva na Podpoľaní

Želmíra Šípková

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene v spolupráci s Ústredím ľudovej umeleckej výroby v Bratislave zaradilo vlani medzi svoje dlhodobé aktivity dokumentáciu amatérskych výrobcov z dreva, bez ohľadu na to, či súvisia s ľudovou kultúrou. V prvom roku sa výskumné a dokumentačné aktivity dotkli trinástich výrobcov z obcí širšieho regiónu Podpoľania. Napriek spoločenským zmenám neprenikla do tohto tradične mužského sveta zatiaľ žiadna žena.

Rozšírenie práce s drevom je aj v dnešnej dobe celkom uspokojivé. V postojoch výrobcov sa rysujú tri základné línie: prvá zdôrazňuje ekonomickú stránku veci. Výrobcovia sa venujú výrobe na predaj, čo uvádzajú ako jediný, prípadne podstatný zdroj obživy. Sú to živnostníci, ktorí pracujú bez profesionálneho odborného usmernenia. Ďalšia skupina uvádza výrobu na objednávku ako príležitostný doplňujúci zdroj popri zamestnaní alebo dôchodku. Sem patria starší výrobcovia tradičného sortimentu domáceho náčinia, ale tiež začínajúci výrobcovia, ktorí svoju pozíciu zatiaľ hľadajú. Tretiu líniu reprezentujú výrobcovia, ktorí za rozhodujúci impulz k práci s drevom považujú záľubu a zmysluplné vyplnenie voľného času. V tomto prípade sa výrazným aktivizujúcim zlomom stal odchod do dôchodku. Vyrobené predmety potom spravidla rozdávajú známym a príbuzným.

ÚĽUV