Mníchovské prehliadky Talente a Schmuck 2010

Mníchovské prehliadky Talente a Schmuck 2010

Mária Nepšinská

Talente je prehliadka mladých úžitkových umelcov a dizajnérov do 30 rokov. Koná sa pravidelne každý rok začiatkom marca počas medzinárodného Veľtrhu umeleckých remesiel v Mníchove spolu s renomovaným podujatím Schmuck, najväčšou udalosťou v oblasti umeleckého šperku. Od roku 1979 organizátori Talente spolupracujú so svetovými umeleckoremeselnými inštitúciami, akadémiami a univerzitami, ktoré do súťaže odporúčajú tých najlepších z mladých národných tvorcov. Súťažnej prehliadky sa po výbere zúčastnilo 99 autorov z 24 krajín, pričom preferovanou témou v predstavených prácach bol obnovený záujem o tradičné techniky vychádzajúce z geografického prostredia tvorcov. Slovensko reprezentoval súborom sklenených váz Peter Ďuriš.

Podobne ako minulý rok najviac uchádzačov sa prihlásilo v disciplíne šperk. Možnosť konfrontácie s európskymi projektmi využila aj generácia mladých slovenských šperkárov na medzinárodnej výstave Dormitory_Bauleitung_Laboratorio (Sylvia Jokelová, Hany H. Kašičková, Bety K. Majerníková, Mária Nepšinská). Simultánne prebiehal aj originálny projekt študentov bratislavskej VŠVU s názvom Die Slowakishe Schmuckmannschaft. Autor projektu Pavol Prekop inicioval interaktívnu inštaláciu. Celkovo sa na viac ako 30 výstavách po celom meste reprezentovalo množstvo krajín, projektov aj individuálnych autorov.

ÚĽUV