Skalické výšivkárske družstvo

Skalické výšivkárske družstvo

Mária Zajíčková

Jedným z priamych predchodcov Ústredia ľudovej umeleckej výroby bolo Družstvo pre speňaženie domáceho ľudového priemyslu v Skalici, ľudovo nazývané skalické výšivkárske družstvo (1910), ktorého 100. výročie založenia si v tomto roku pripomíname. Družstvo malo zamestnávať vyšívačky, tkáčky, kresličky, čipkárky, kov a drevo obrábajúcich výrobcov, hračkárov, poskytnúť im odborné vzdelanie a odbyt výrobkov. V 9 regiónoch západného a stredného Slovenska zadávalo prácu 60 pracovníkom. Usporadúvalo výstavy a propagačno-predajné podujatia. Sortiment skalického družstva tvorili originálne súčasti krojov a bytového textile, ako aj na objednávku zhotovené súčasti odevov a bytových textílií pre meštianske vrstvy s aplikovanou ľudovou výšivkou, ale aj keramika, košíky z prútia a lyka na ovocie a pečivo, výrobky z dreva a hračky. Družstvo zohralo významnú úlohu na poli hospodársko-sociálneho i kultúrneho povznesenia ľudových vrstiev obyvateľstva, ako aj na poli prehlbovania myšlienky národnej svojbytnosti.

Po oslobodení bolo v roku 1945 založené Ústredie ľudovej a umeleckej výroby (ÚĽUV), za ktorého člena pristúpilo v roku 1946 aj skalické družstvo. Družstvo zaniklo v roku 1952.

ÚĽUV