Filmové dokumenty ÚĽUV-u

Filmové dokumenty ÚĽUV-u

Nora Čechmánková

Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave sa začalo venovať vlastnej filmovej produkcii v 90. rokoch minulého storočia. V rámci projektu videodokumentácie tradičných výrobných postupov boli zaznamenané technologické postupy výroby z rohoviny, kože, pletenia košíkov z korienkov, spracovania pálky, výroby liatych zvoncov, debnárstva a spracovania svoru. Majú dĺžku okolo tridsať minút a viaceré z nich sú aj v nemeckej a anglickej jazykovej verzii. Samostatným filmovým projektom od roku 2005 je tvorba videomedailónov výrobcov, ktorí boli ocenení titulom majster ľudovej umeleckej výroby. Krátke, niekoľkominútové prezentácie predstavujú výrobcov a ich tvorbu, za ktorú dostali ocenenie. Ďalším okruhom dokumentov sú videá o osobnostiach a výrobcoch vystavujúcich svoje umelecké diela v Galérii ÚĽUV. Prezentácia týchto dokumentov, v dĺžke okolo siedmich minút, je sprievodným programom každej výstavy počas celého jej trvania. Profily osobností sú zamerané na autorov pohľad na svet a na vlastnú tvorbu, vyjadrujú jeho videnie remesla, zároveň však pripomínajú aj tradíciu tej-ktorej výroby. Majú umelecko-dokumentačný charakter. Osobitnú kapitolu svojej dokumentačnej produkcie začal ÚĽUV v roku 2009 realizáciou 3D interaktívnej virtuálnej prehliadky výstavy Kruhy na vode. Ďalšou službou verejnosti a súčasne propagáciou ľudovej umeleckej výroby je vydávanie knižných titulov s priloženým DVD v edícii Osobnosti. Dokumenty, ktoré ÚĽUV doteraz pod svojou hlavičkou vyrobil, používa najmä na interné účely, t. j. na podporu a doplnenie vlastných vzdelávacích, výstavných a propagačných aktivít.

ÚĽUV