Módna kresba

Módna kresba

Dana Fagová

Viera Škrabalová-Líčeníková (1925 – 2007) je výraznou slovenskou textilnou výtvarníčkou so širokým záberom tvorivých činností. Okrem návrhov a realizácií interiérových dekoratívnych a úžitkových textílií aktívne pôsobila najmä vo sfére divadla, filmu a televízie.

Z veľkej miery sa podieľala na dokumentovaní slovenského ľudového odevu pre ÚĽUV. Počas svojho interného pôsobenia v ÚĽUV-e (1949 – 1953) zaznamenávala na prvých výskumoch ľudového odevu v teréne jeho podoby kreslením. Po roku 1953 v činnosti zakresľovania odevov a ich jednotlivých prvkov pokračovala ako externý pracovník. Vytvorila sériu 3295 kusov akvarelom kolorovaných kresieb krojov z rôznych oblastí Slovenska. Takto spracované poznatky z výskumov následne slúžili ako vzorový materiál pre ďalšiu výrobu.

V rámci pôsobenia v ÚĽUV-e sa Viera Škrabalová-Líčeníková venovala aj odevnej návrhárskej tvorbe. Kresbové návrhy módneho oblečenia nesú v sebe výzdobné prvky ľudového odevu ako sú výšivka alebo čipka, inšpiráciou bolo tiež tvarové riešenie ľudových odevných súčiastok. Kresby dokumentujú situáciu 50-tych rokov 20. storočia, kedy ÚĽUV úzko spolupracoval s vyšívačskými, čipkárskymi či modrotlačovými výrobnými družstvami. Touto spoluprácou medzi družstvami a návrhovými dielňami vzniklo niekoľko hodnotných modelov, ktoré prešli aj do bežnej výroby.

Súbor kresieb, ktoré sa nachádzajú v zbierke Múzea ľudovej umeleckej výroby, obsahuje najmä návrhy ženských denných a spoločenských šiat, tiež blúz. Súčasťou návrhov sú stručné popisy udávajúce materiál, strih a výzdobu odevov. Na zhotovenie šiat boli navrhované prírodné tkaniny – bavlnené, ľanové i hodvábne materiály.

ÚĽUV