Na povrchu

Na povrchu

Ľubica Hustá

V posledných rokoch sa vo svete čoraz viac objavujú zaujímavé príklady prepojenia súčasného dizajnérskeho myslenia s existujúcimi tradičnými predlohami. Veľmi zaujímavým teritóriom je aj kameninový, majolikový, či porcelánový riad v spojení s grafickým dizajnom, dizajnom či umením.

Aj na Slovensku existuje mnoho príkladov takto realizovanej spolupráce. Kolekcia autorského riadu Wild – séria stolovacích prvkov dizajnérky Lucie Pelikantovej, je zaujímavá šťavnatým ilustrovaním povrchu. Autorka vytvorila dezén ako ilustráciu, v ktorej variovala postavy zvierat, rastlín ale aj drobných úžitkových predmetov. Výrazná červeno-zelená farebnosť podporila konečný výraz.

Kolekcia značky modranska, na ktorej spolupracovali grafickí dizajnéri Ľubica Segečová, Pavlína Morháčová, Paľo Bálik, Janka Bálik a dizajnér a producent Jakub Liška, vychádza zo snahy redefinovať klasickú predlohu vychádzajúcu z najznámejšej slovenskej keramickej značky s historickým zázemím (Modranská keramika) a dať keramike súčasný výraz, ukázať jej potenciál pre budúcnosť. Pri zachovaní majolikovej technológie chceli autori vychádzať z pôvodných vzorov, námetov a ornamentov, no zároveň sa nebáli do nich zasiahnuť, redizajnovať ich a upravovať.

ÚĽUV