The Wool Master class

The Wool Master class

Dana Fagová, Andrea Paldan

ÚĽUV sa v roku 2012 stal partnerom medzinárodného projektu Design Research Europe Arts and Crafts, realizovaného v rámci Programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci. V spolupráci s francúzskym INMA, írskym CCoI a španielskym FUNDESARTE rozvíja sériu tvorivých workshopov a študijných pobytov s cieľom spojiť mladých profesionálnych dizajnérov, umelcov a remeselníkov rôznych európskych krajín a kultúr, rozšíriť ich znalosti a skúsenosti.

Prvého workshopu „The Wool Master class“ organizovaného francúzskym partnerom v Bergerie Nationale de Rambouillet situovanom neďaleko Paríža, sa zúčastnilo 5 výtvarníčok a dizajnérok zo Slovenska.

V mieste konania workshopu je situovaná experimentálna farma. Sedemdňový tvorivý pobyt s nosnou témou vlny a jej praktického využitia umožnil účastníkom z Francúzska, Španielska, Írska a Slovenska pohľad na tento materiál možno z iného pohľadu, ako na začiatku očakávali, ale záverečné hodnotenia boli pozitívne.

Program obsahoval exkurziu v areáli farmy, prednáškový cyklus o vlnených vláknach, praktickú dielňu zameranú na techniky plstenia, techniku Shibori (batika) a výrobu vlneného matraca tradičným, ručným spôsobom.

Hlavným cieľom bolo vytvoriť ucelený koncept možnej propagácie vlny, vlnených výrobkov alebo spoločenských projektov súvisiacich s vlnou.

ÚĽUV