Otvorený ateliér

Otvorený ateliér

Janka Motyčková

Aký má dnes na Slovensku potenciál tradičná remeselná výroba? Vedia ľudovoumeleckí výrobcovia ponúknuť sortiment, ktorý by bol atraktívny aj pre súčasného spotrebiteľa? Dokážu ho inovovať alebo sa skôr ortodoxne držia osvedčených prístupov? ÚĽUV už celých sedem desaťročí popri iných kľúčových úlohách plní aj rolu garanta kvality ľudových umeleckých výrobkov ponúkaných pod svojou značkou. Od svojich začiatkov do ešte nedávnej minulosti veľmi úzko spolupracoval s výtvarníkmi a dizajnérmi, ktorí významnou mierou prispievali ku kvalite a estetike ľudových umeleckých výrobkov. V roku 2010 vznikol projekt s názvom „otvorený ateliér“, ktorý je de facto nástrojom na organizovanie zmluvných vzťahov s externými dizajnérmi, školami a výrobcami ľudových umeleckých výrobkov. Jeho hlavným cieľom je hľadanie nového estetického zhodnotenia tradičného ľudového výtvarného prejavu, obohatenie existujúcich foriem o nové. Inak povedané – nápady dizajnérov pre ľudových výrobcov, pričom ÚĽUV by v tomto procese mal hrať úlohu sprostredkovateľa a tiež zabezpečiť, aby sa všetko realizovalo zákonnou cestou.

ÚĽUV