Výskum drotárstva na Slovensku

Výskum drotárstva na Slovensku

Katarína Zacharová

Potreba zrealizovať aktuálny výskum vznikla na základe nominácie drotárstva do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného dedičstva Slovenska, ktorú podali pracovníci ÚĽUV-u v tomto roku. Bádanie je zamerané najmä na zmapovanie a zhodnotenie pretrvávajúcich foriem drotárskeho remesla s osobitným dôrazom na tradičné, úžitkové drotárstvo. Výskum prebieha v niekoľkých etapách na celom Slovensku. Jeho súčasťou bude aj sledovanie drotárskych techník výrobcov s dôrazom na tradičné postupy a zdobenie a zmapovanie situácie v inštitúciách a spolkoch, ktoré sa zaoberajú drotárskym remeslom. Terénna časť výskumu je naplánovaná na leto 2017.

ÚĽUV