Biela farba okolo nás

Biela farba okolo nás

Alžbeta Gazdíková

Z celého farebného spektra pokladáme bielu farbu za obyčajnú, nie vždy hodnú pozornosti. Málokedy očarí naše zmysly. Napriek tomu sprevádza človeka od narodenia po koniec života a svoju symboliku si v ľudskej mysli zachovala až do súčasnosti. Biela farba je symbolom svetla, nevinnosti, čistoty, na druhej strane predstavuje symbol smútku či konca života. Prevažovala v ľudovom odeve, svoje využitie našla pri krstoch a svadbách. Pôvodne smútočnú bielu farbu v tradičnom odeve postupne od 19. storočia nahrádzala čierna farba – aj vplyvom módy vládnucej vrstvy.

ÚĽUV