Farba v architektúre – reminiscencie a súčasnosť

Farba v architektúre – reminiscencie a súčasnosť

Andrea Urlandová

Pohľad do minulosti je zdrojom informácií o farebnosti architektúry pre súčasnosť, často poskytuje vysvetlenie jej dnešných prejavov, ale môže byť aj inšpiráciou do budúcnosti. Všeobecne možno konštatovať, že existuje silné prepojenie medzi farebnými prejavmi v architektúre a spoločnosťou, dobou ich vzniku. Farebnosť sa prirodzene viaže aj k miestam ako súčasť tradícií, miestnej či regionálnej vizuálnej identity, prispieva k formovaniu genia loci, je spojená s prostredím, so životom, s filozofiou, videním a vnímaním, so svetlom. Skúmanie farebnosti v architektúre ako podstatnej súčasti vzhľadu potvrdzuje skutočnosť, že farebnosť sa spája so zmenami. Tie boli v istých obdobiach pomalšie, v iných rýchlejšie, pričom úlohu zohrávali rôzne podmieňujúce faktory.

ÚĽUV