Fujara a jej výtvarné spracovanie

Fujara a jej výtvarné spracovanie

Ľuboš Straka

Proces výtvarného spracovania či vývoja zdobenia predmetu je vždy úzko spätý so samotným nástrojom. Fujara, veľká trojdierková hranová píšťala, skladajúca sa z dlhej valcovitej píšťalovej trubice a z pripojeného tenšieho kratšieho píšťalového vzduchovodu, predstavuje symbol slobodného myslenia v prostredí salašov na Podpoľaní. Hoci už dávno prekročila hranice salašov a regiónu, dodnes má svoje vnútorné špecifiká, ktoré sa vyvíjajú nielen vplyvom prostredia, ale aj plynutím času. Pôvodné archaické prejavy postupne nahradili nové umelecké postupy či trendy. A práve to, čo robí fujaru výnimočnou, nie je len jej zvuk, ale aj výtvarné spracovanie.

ÚĽUV