75 rokov ÚĽUV-u

75 rokov ÚĽUV-u

Monika Mikušiaková

Od roku 1945 ÚĽUV vykonáva a podporuje aktivity vedúce k zachovaniu a rozvíjaniu tradičných remesiel, ľudovej umeleckej výroby a opätovne ich prináša verejnosti. Riadi regionálne centrá remesiel, vykonáva múzejnú, dokumentačnú, výstavnú a edičnú činnosť. Spoluprácou s výrobcami a dizajnérmi trvalo podnecuje vznik nových diel. Pri príležitosti 75. výročia vzniku ÚĽUV-u sme mali v pláne už v apríli 2020 slávnostne „rozozvučať“ Galériu ÚĽUV-u v Bratislave unikátnou výstavou Majstri hudobných nástrojov. Žiaľ, ako väčšina inštitúcií, aj my sme boli nútení zavrieť v marci svoje brány a z dôvodu pandémie koronavírusu sme museli dočasne pozastaviť oslavy a presunúť sa do online priestoru. Preto sme siahli po obľúbenom formáte – promo videách. V anglickej aj slovenskej verzii rekapitulujeme základné činnosti ÚĽUV-u a moderným spôsobom ich predstavujeme verejnosti.

ÚĽUV