Minulosť a súčasnosť Slovenskej ľudovej majoliky v Modre

Minulosť a súčasnosť Slovenskej ľudovej majoliky v Modre

Agáta Petrakovičová Šikulová

Ľudová remeselná výroba tvorí pestrú škálu druhov výrob, ktorými sa jednotlivé oblasti Slovenska od seba odlišovali. V každom druhu výroby možno sledovať, ako sa jednotlivé remeslá vyvíjali a ako sa v nich odrážala spoločenská situácia. Mnohé remeslá v priebehu desaťročí zanikli, no viaceré kontinuálne pokračujú vo výrobe dodnes. Tak je to aj v prípade Slovenskej ľudovej majoliky, ktorá je reprezentantkou starej keramickej tradície v Modre (okres Pezinok). Dielňa od svojho vzniku prešla rôznymi vývojovými etapami, ktorých vedenie malo však spoločný cieľ – zachovanie jedinečného lokálneho remesla.

ÚĽUV