Noví majstri: Okúzlená brezovskou čipkou v tradičnom odeve

Noví majstri: Okúzlená brezovskou čipkou v tradičnom odeve

Mária Mizeráková

Marie Michalicová začala pliesť paličkovanú čipku až na dôchodku. Stalo sa tak, keď prvýkrát navštívila Klub brezovskej pletenej cipky v Brezovej pod Bradlom (okres Myjava). Bolo to pred sedemnástimi rokmi. Ešte predtým však videla paličkovať členku klubu Hedvigu Kátlovskú na jednom z jarmokov a hovorila si: „Toto chcem niekedy vedieť.“ I keď žila v Brezovej pod Bradlom už istý čas, až v tomto momente ju uchvátil tradičný sviatočný odev, ktorý mala oblečený čipkárka a predovšetkým ju zaujala paličkovaná čipka i proces jej zhotovovania.
S pletením čipky začínala asi ako väčšina frekventantov. Najskôr základné väzby, potom ich kombinácia a aplikácia priamo na jednoduchej regionálnej čipke alebo na modernejších „obrázkoch“. Postupom času sa dopracovala aj k jemnej tylovej paličkovanej čipke, ktorá je charakteristická pre región Myjavskej pahorkatiny. Tejto mnohopárovej čipke zostala verná. Tradičné vzory rozkresľuje na papiere, ktoré jej následne slúžia ako predloha na pletenie. Želá si, aby sa tylová čipka zachovala aj pre ďalšie generácie.

ÚĽUV