Oceňovanie výrobcov majstrovským titulom

Oceňovanie výrobcov majstrovským titulom

Helena Haberernová

Ústredie ľudovej umeleckej výroby sa od počiatku snažilo o podporu ľudovej umeleckej výroby a výrobcov, preto v roku 1959 zriadil Kvalifikačnú komisiu, ktorá posudzovala odbornú spôsobilosť ľudových výrobcov na základe stanovených podmienok.

V súčasnosti platí Štatút ocenenia majster ľudovej umeleckej výroby vydaný Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky v roku 2014. O udelení ocenenia rozhoduje sedemčlenná Komisia pre udeľovanie ocenení majster ľudovej umeleckej výroby na základe návrhov odborných zamestnancov ÚĽUV-u.

ÚĽUV