Trendy v reštaurovaní: v minulosti a dnes

Trendy v reštaurovaní: v minulosti a dnes

Radoslava Janáčová

Poslaním Múzea ľudovej umeleckej výroby v Stupave je okrem dokumentačnej a výskumnej činnosti aj odborná ochrana zbierkových predmetov, zabránenie ich prirodzenému starnutiu a následnému zániku. Zbierkové predmety v múzeu sú uložené v špecializovanej miestnosti – v depozitári, ktorý je oddelený od ostatných priestorov a spĺňa zvýšené bezpečnostné kritériá proti krádeži alebo cudziemu vniknutiu a má zabezpečené optimálne klimatické podmienky – stabilnú teplotu, vhodnú relatívnu vlhkosť vzduchu, minimalizované slnečné žiarenie… Takéto podmienky zabezpečujú spomalenie prirodzeného starnutia predmetov a predlžujú ich životnosť, no nie vždy je tento spôsob ochrany dostatočný a niektoré predmety si vyžadujú odborné ošetrenie, ktoré vykonáva kvalifikovaný reštaurátor.

ÚĽUV