ÚĽUV a jeho súčasná tvár

ÚĽUV a jeho súčasná tvár

Martina Bizovská

Celospoločenské zmeny, ktoré na Slovensku nastali po roku 1989, sa dotkli jednotlivcov aj inštitúcií. Aj Ústredie ľudovej umeleckej výroby prešlo zložitou cestou, ktorá smerovala najmä k otvoreniu sa verejnosti. Inštitúcia naďalej podporovala starostlivosť o ľudovú umeleckú výrobu a snažila sa posúvať tvorbu výrobcov vďaka skúseným výtvarníkom. Po roku 1989 sa však činnosť ÚĽUV-u začala sústreďovať aj na sprostredkovanie poznatkov, ktoré sa vďaka činnosti odborných zamestnancov za dlhé roky existencie podarilo zhromaždiť, cez rozsiahlu informačnú, vzdelávaciu, výstavnú, publikačnú i propagačnú činnosť určenú širšej verejnosti. Prostredníctvom najvýznamnejších udalostí, dátumov a míľnikov posledných tridsiatich rokov sa pozrieme na súčasnú tvár ÚĽUV-u.

ÚĽUV