V hlavnej úlohe hudobné nástroje

V hlavnej úlohe hudobné nástroje

Libuša Jaďuďová

Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave (MĽUV) spravuje tri fondy – zbierkový, dokumentačný a pracovný. Všetky fondy obsahujú predmety a dokumenty, ktoré súvisia s výrobou hudobných nástrojov na Slovensku. V zbierkovom fonde MĽUV-u sa nachádza takmer 140 rôznych hudobných nástrojov, ktoré sú vyrobené z viacerých materiálov – z kovu, dreva, rohoviny a kože. Najväčšiu časť zbierky predstavujú zvonce z plechu a mosadze, zhotovené kovaním či liatím. Práve fujara pochádzajúca z okolia Banskej Bystrice, označená najstarším vročením (rok 1881) priamo na predmete, sa zo všetkých múzeí a galérií na Slovensku nachádza práve v zbierkovom fonde MĽUV-u.

ÚĽUV