Vizuálna tvár folklórnej tradície a jej premeny

Vizuálna tvár folklórnej tradície a jej premeny

Oľga Danglová

Vizuálne prejavy folklórnej tradície sa ani po ich postupnom zániku v pôvodnom autentickom roľnícko-pastierskom prostredí z kultúrnej scény nevytratili. Premieňali sa, variovali v čase, v danom historickom a sociálnom kontexte reflektovali a podporovali vždy iné kultúrne a estetické názory i kritériá. Podobne sa vo verejnom a mienkotvornom priestore menil aj vzťah k folklórnej tradícii. Pohyboval sa po vlnovkovej krivke od jej obdivu a uctievania až po jej podceňovanie a odmietanie.

ÚĽUV