Výstava Majstri hudobných nástrojov

Výstava Majstri hudobných nástrojov

Libuša Jaďuďová

Výstava Majstri hudobných nástrojov predstavuje širokej verejnosti ľudovú hudobnú kultúru Slovenska – jej minulosť aj súčasnosť, a to prostredníctvom ikonografického materiálu, zbierkových predmetov, nástrojov vyrobených súčasnými výrobcami a filmových ukážok rôznych druhov výrob hudobných nástrojov. Výstava je tematicky členená na štyri celky, ktoré predstavujú hudobné nástroje v rozdelení podľa zvuku. Zbierkové predmety zo Slovenského národného múzea – Hudobného múzea (SNM – Hudobné múzeum) a Múzea ľudovej umeleckej výroby (MĽUV) dopĺňajú výrobky súčasných výrobcov, z ktorých väčšina spolupracuje s Ústredím ľudovej umeleckej výroby.

ÚĽUV