Ľudoví muzikanti Svetozára Stračinu

Ľudoví muzikanti Svetozára Stračinu

Martin Mešša

Zberateľské aktivity v oblasti ľudovej hudby sú znalcom Stračinovej tvorby známe. Pri počúvaní jeho skladieb, filmovej či scénickej hudby je jasné, že v tvorbe skladateľa sa odzrkadlilo nielen použitie hudobného motívu melódie ľudovej piesne, ale aj prenikanie do hĺbky procesov a myslenia, najmä hudobného cítenia a správania, herných zvláštností prostých, ale hudobne nadaných dedinských muzikantov a zvuku ľudových muzík. Stračina nepracuje len s melódiou, ale vo svojich prácach sa snaží odzrkadliť jedinečnosť a zvláštnosti nástrojového zloženia, ladenia nástrojov jednotlivých muzík, špecifík zvuku hudby rôznych regiónov. V tomto duchu vytváral aj svoju zbierku ľudových sošiek a reliéfov.

ÚĽUV