Pohyb a chvenie dreva

Pohyb a chvenie dreva

Zuzana Labudová

To, že z dreva možno dostať aj také vlastnosti ako pohyb a chvenie, dokazuje dlhodobý procesuálny projekt dizajnéra a remeselníka Tibora Uhrína, ktorý trvá nepretržite od roku 2004 až podnes. Experiment s hmotou dreva, pri dokonalom poznaní jeho charakteristík, je pre Uhrína príležitosťou na hľadanie iných ciest pri uberaní z hmoty dreva, teda dlabaní a frézovaní. Doslova preberanie sa vláknami dreva, súzvuk pohybu materiálu a ruky vedúcej stroj, ktorý ho opracúva, priniesli vo výsledku predmety, na ktorých je všetko viditeľne zaznamenané v štruktúrach a vo výsledných formách.

Tibor Uhrín sa dlhodobo pohybuje na rozhraní dizajnu a remesla – remeselným spôsobom vytvára nové dizajnérske objekty. Predmety akoby nanovo tvorí, pričom ich tvar často vyplynie zo zvolenej výrobnej technológie. Výsledným produktom však vždy priznáva úžitkovú funkciu, často sú to napríklad nádoby a misy. Výsledky jeho procesuálneho prístupu k tvorbe dokazujú, že na tieto predmety sa môžeme pozerať aj ako na výtvarné objekty, ktoré sú autonómne a nepotrebujú na ospravedlnenie svojej existencie funkciu.

ÚĽUV