Poznávajme remeslá v novej knižnej edícii

Poznávajme remeslá v novej knižnej edícii

Jarmila Rybánska, Diana Némethová

Po úspešných dvoch edíciách knižočiek pre deti s názvom Huncút v regióne… a Ako sa kedysi… vydavateľstvo ÚĽUV prináša novú rozsiahlu sériu Poznávajme remeslá. Prvou z edície je knižka Textilné techniky I., v ktorej sa detský čitateľ dozvie viac o šikmom pletení, pletení na forme i na voľnej osnove a tiež o tkaní na ráme a na doštičke.

Nová séria poskytne deťom vo veku od deviatich rokov možnosť oboznámiť sa s tradičnými remeselnými technikami a príležitosť zhotoviť si konkrétny výrobok. Autori majú v úmysle vyberať také remeselné techniky a domácke postupy výrob, ktoré zvládnu deti, prípadne s pomocou starších súrodencov či rodičov. Vybrané techniky sú uplatniteľné aj v procese výučby na základných školách, pretože každá si na osvojenie vyžaduje maximálne dve vyučovacie hodiny. Tradičné techniky sú v publikácii zasadené do kontextu modernej doby s popisom ich pôvodu, využitia materiálu a uplatnenia v bežnom živote. Širší kontext výrazne pomôže učiteľom alebo rodičom priblížiť deťom konkrétnu výrobnú techniku. Mnohé z nich rodičia alebo starí rodičia určite poznajú ešte zo svojho detstva. Knižočky sú bohato ilustrované mladou ilustrátorkou Zuzanou Krutou s umeleckým menom Dreadka, ktorá zatraktívnila obsah príťažlivými kresbami. Písmo v publikácii je dostatočne veľké, aby texty mohli čítať aj deti samy. Popritom je knižka bohato zastúpená fotografiami výrobného postupu pri jednotlivých technikách.

ÚĽUV