Stále dýchame remeslom

Stále dýchame remeslom

Redakcia

Po vypuknutí pandémie COVID-19 zažívajú výrobcovia a remeselníci náročné časy. Od začiatku roka 2020 situácia nedovoľovala organizovanie jarmokov ani iných podujatí, ktoré výrobcom za bežných okolností zabezpečujú veľkú časť príjmu i nadväzovanie nových obchodných kontaktov. Snahou Ústredia ľudovej umeleckej výroby bola aj v tomto období podpora výrobcov a predaja ich výrobkov. Lepšie nadýchnuť sa nám podarilo koncom leta – vďaka uvoľneniu protipandemických opatrení ÚĽUV nadviazal na tradíciu a priniesol do hlavného mesta ľudovú kultúru a remeslá zo všetkých regiónov Slovenska. Počas prvého septembrového víkendu sa na podujatí Dni majstrov ÚĽUV-u predstavilo viac ako osemdesiat výrobcov.

Necelý týždeň nato, v piatok 10. septembra 2021, sa v priestoroch Dvora remesiel na Obchodnej ulici v Bratislave uskutočnilo slávnostné udeľovanie titulov majster ľudovej umeleckej výroby za rok 2021. O držiteľoch titulu rozhoduje odborná komisia zložená z výtvarníkov, etnológov, dizajnérov a ďalších odborných pracovníkov. Tento rok, aj za prítomnosti ministerky kultúry SR Natálie Milanovej, boli ocenení piati výrobcovia.

ÚĽUV