Sústruženie a jeho premeny

Sústruženie a jeho premeny

Michal Hanula

Sústruženie patrí k mojim najobľúbenejším technikám spracovania dreva. Mal som asi desať rokov, keď ma strýko prvýkrát postavil k sústruhu s dlátom v ruke. Odvtedy je táto činnosť pre mňa pasiou, ktorá ma sprevádzala počas štúdia na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici a postupne aj na Fakulte umení v Košiciach. Sústruženie dreva momentálne využívam nielen vo svojej voľnej tvorbe, ale aj ako pedagóg. Základy tohto remesla vyučujem v Škole umeleckého priemyslu v Ružomberku a pre pokročilých príležitostne aj na kurzoch v zahraničí.

V texte sa dozviete viac o terminológii spojenej so sústružením, o histórii remesla, a tiež o sústružníkoch, v ktorých tvorbe badať prechod od úžitkovosti k umeleckým objektom.

ÚĽUV