ECO po rokoch opäť v Bratislave

ECO po rokoch opäť v Bratislave

Andrea Orelová

ÚĽUV je od roku 1994 členom Európskej organizácie pre remeslo (ECO), ktorá bola založená v roku 1972 pod názvom Európska federácia ľudového umenia a remesiel. Poslanie a činnosť organizácie sa zakladá na spolupráci európskych krajín so silnou tradíciou ľudového umenia. Cieľom organizácie je zachovávať a rozvíjať remeslá tradičným i moderným spôsobom a podporovať výmenu skúseností. Delenie sa o odborné znalosti, možnosti na vytváranie kontaktov a platforma na spoluprácu pri globálnych problémoch sú kľúčovými benefitmi, ktoré vyplývajú z členstva pre ÚĽUV.

ÚĽUV