Pálka v hlavnej úlohe

Pálka v hlavnej úlohe

Eva Horváth

V predchádzajúcom čísle časopisu RUD som dostala príležitosť predstaviť moju tvorbu v rubrike Predstavujeme výrobcov. V rámci Roku prírodných pletív, ako v ÚĽUV-e nazvali tento rok, som sa podieľala na viacerých projektoch, predvádzaniach výroby, kurzoch či prednáškach. A som veľmi rada, že na nasledujúcich stranách môžem priblížiť unikátny materiál, ktorý rastie v rybníkoch okolo nás.

ÚĽUV