Kabelka z rybníka

Kabelka z rybníka

Lucia Šlamiarová

Eva Horváth pochádza z obce Seňa pri Košiciach.  Remeselné zručnosti získala štúdiom dvojročného akreditovaného kurzu v Hagyományok Háza v Budapešti. Záverečnými skúškami a odovzdaním výskumnej písomnej správy sa stala výrobkyňou úžitkových predmetov vyrobených zo slamy, šúpolia a z pálky. Remeslu sa venuje približne pätnásť rokov. Na základe už zozbieraných výskumných materiálov z Karpatskej kotliny sa účastníci kurzu učili rôzne tradičné formy a techniky spracovania úžitkových predmetov. Ešte pred štúdiom v Budapešti absolvovala Eva Horváth kurz výroby tradičných detských hračiek z prírodných materiálov v Sárospataku  v Maďarsku. V súčasnosti je nielen výrobkyňou, ale aj lektorkou kurzov Školy remesiel. Ako externá pracovníčka uskutočnila pre ÚĽUV výskum spracovania pálky, v ktorom aj naďalej pokračuje.

ÚĽUV