Pozdvihnúť povedomie o košoch

Pozdvihnúť povedomie o košoch

Sofia Månsson, Helena Åberg

Ľudia vyrábajú a používajú koše tisíce rokov a košikárstvo je známe na väčšine miest sveta. Kôš ako predmet spája v sebe materiály, techniky, dizajn i funkciu zároveň. Techniky a funkcie sú na celom svete podobné, ale materiály a dizajn bývajú miestne. Košikárska tradícia vo Švédsku je bohatá. Dokumentujú to aj muzeálne zbierky, materiálovo rôznorodé vďaka množstvu klimatických pásiem v krajine od severu k juhu. A hoci koše sa vo švédskych domácnostiach používajú na rôzne účely dodnes, zručných zhotoviteľov ubúda. Aj preto sa aktuálnou javí otázka, ako zachovať švédske košikárske tradície do budúcnosti.

ÚĽUV